Ruská škola v Praze, Krupkovo nám. 1 (vstup z ul. Českomalínská)

Google Maps